Ostatnia podróż niekoniecznie w tę ostatnią niedzielę, czy jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy.

Żyjemy w czasach bez odległości i granic w tzw. globalnej wiosce. Przemieszczamy się i przeprowadzamy z różnych przyczyn i pobudek. Odległe miejsca nie są już miejscami niedostępnymi i choć świat jest „mały” jak to się często mówi, to w tym artykule dowiemy się jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy. To też podróż, z tymże ostatnia, do miejsca gdzie wszystko się zaczęło, czyli do swojej Ojczyzny.

Co warto wiedzieć kiedy wybiła już ostatnia godzina naszego krewnego i nie tylko

Pandemia miała i niestety wciąż ma wpływ na nasze życie i funkcjonowanie, jednak trzeba wiedzieć, że obecnie nie obowiązuje nakaz kremacji zwłok, w celu sprowadzenia ich do Polski. Na samy wstępie trzeba przede wszystkim uzyskać pozwolenie starosty ze względu na miejsce, w którym zwłoki, bądź szczotki mają być pochowane. Takie pozwolenie jest wydawane wyłącznie po porozumieniu z właściwym powiatowym inspektoratem sanitarnym. Krok drugi to zaświadczenie uzyskane od polskiego konsula, które jest po wydawane po okazaniu pozwolenia na sprowadzenie zwłok, czy szczątek na terytorium naszego kraju.

Kto jest uprawniony do sprowadzenia zwłok z zagranicy

Rozporządzenie MZ z 2007 roku określa jakie dokumenty, a raczej pozwolenia i zaświadczenia będą potrzebne. To ważna informacja dla niezorientowanych, którzy w tym trudnym czasie nie wiedzą co robić. Do osób uprawnionych, które mogą złożyć wniosek o wydanie potrzebnych pozwoleń i zaświadczeń należą przede wszystkim: pozostały małżonek osoby zmarłej, potomek w linii prostej ( między innymi dziecko, wnuk, prawnuk), a także przodek w linii prostej – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.  To właśnie główne osoby uprawnione, choć i krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa, czy osoby dobrowolnie zobowiązujące się do sprowadzenie zwłok z zagranicy mogą się o to ubiegać. Kolejną cenną informacją jest fakt, że potrzebne zaświadczenia i pozwolenia są wydawane najbliższej rodzinie w przeciągu trzech dni od złożenia wniosku.

Wyjątkowe sytuacje

Zgon, który nastąpił w wyniku cholery, dżumy, trądu, wąglika, wścieklizny, duru wysypkowego, gorączki powrotnej, nagminnego porażenia dziecięcego, nosacizny, żółtej gorączki i innych wirusowych gorączek krwotocznych sprawia, że potrzebnych pozwoleń nie otrzyma się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu. Gdyby w akcie zgonu lub w innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon nie była określona przyczyna śmierci, do wniosku dołącza się wówczas dokument urzędowy, który wyklucza przyczynę zgonu na skutek jakiejś choroby zakaźnej zawartej w wykazie ministerstwa zdrowia.

Kwestie związane z transportem

Środek transportu odpowiedzialny za przewóz zwłok i szczątek musi być zarejestrowany jak pojazd specjalny, co wiąże się z dokładnym spełnianiem wszelkich wymogów jak np. oznakowanie, które wskazuje jego przeznaczenie, czy odpowiednie zabezpieczenia, albo posiadanie wydzielonego miejsca na przechowywanie środków dezynfekcyjnych itp.

W celu dokładniejszego zapoznania się z tematem sprowadzenia zwłok z zagranicy można odwiedzić stronę funeral.com.pl, na której poznamy dostępne usługi i ich ceny, a także znajdziemy fachowe porady. Śmierć jest nierozerwalnie związana z naszym życiem i choć to temat trudny, nie można przed nim uciec. Póki jednak nosimy pamięć o czynach, o życiu naszych bliskich zmarłych, oni żyją w naszych sercach, dla wspomnień bowiem nie istnieją żadne odległości mierzone w kilometrach, ani w żadnej innej jednostce.

Leave a Comment