Multiselect – testy psychologiczne do policji.

Jest wiele opinii o policjantach, lecz nikt nie zaprzeczy, że praca w policji pomimo swoich zalet jest trudna, a testy do policji jeszcze trudniejsze.

Testy do policji obejmują 4 główne etapy:

– Testy sprawności fizycznej (TSF)

– Test wiedzy

– Multiselect (testy psychologiczne)

– Rozmowa kwalifikacyjna

Test sprawności fizycznej, wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna są punktowane, natomiast multiselect jest testem, który trzeba zaliczyć aby ukończyć pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i cieszyć się pracą w policji.

Multiselect – jak zaliczyć najważniejszy etap.

Multiselect policja wykorzystuje aby sprawdzić kandydata pod kątem psychologicznym, są to testy psychologiczne, którym poddawany jest każdy kandydat w procesie rekrutacji na policjanta.

Test multiselect sprawdza aspekty osobowości u kandydata między innymi: inteligencje, umiejętność radzenia sobie z problemami i stresem, umiejętność pracy w zespole, podejście do pracy kandydata, stabilność emocjonalną oraz cechy charakteru.

W 2022 roku multiselect obejmuje:

– testy sprawdzające podzielność uwagi oraz spostrzegawczość

– test osobowości

– testy osobowości wykonywane na papierze

– rozmowę z psychologiem

Wszystko to w celu sprawdzenia, czy kandydat nadaje się do pracy w policji.

Testy sprawdzające podzielność uwagi oraz spostrzegawczość

Testy te nie są najważniejszym etapem testu multiselectsą wykonywane na komputerze w formie gier zręcznościowych, testów na podzielność uwagi oraz zadań matematycznych.

Test osobowości

Jest to zdecydowanie największy i najważniejszy test, który obejmuje multiselect Składa się on ze 100 twierdzeń dotyczących naszego charakteru, cech, zainteresowań i innych ważnych elementów dotyczących naszej osobowości. W teście musimy decydować, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, bądź fałszywe. Test osobowości wykonywany jest na komputerze i jest najtrudniejszym z testów.

Testy osobowości wykonywane na papierze

Ich zadaniem jest określenie inteligencji kandydata oraz zmierzenie natężenia określonych cech charakteru. Istnieją odpowiednie kursy, które potrafią uzyskać nam lepszy wynik w teście multiselect z obu testów osobowości.

Rozmowa z psychologiem

Jest to ostatni etap testu multiselectktóry decyduje o wyniku całego testy oraz rekrutacji do policjiPsycholog po sprawdzeniu testów przeprowadza z nami wywiad w czasie którego stara się określić twoją motywacje do pracy w policji oraz wpływ twojej osobowości na pracę.

Po zdaniu czterech etapów test multiselect zostanie zaliczony, a ostatnim etapem jaki pozostaje będzie rozmowa kwalifikacyjna. Warto poszukać w Internecie różnych kursów, które zwiększą naszą szanse na pomyślne ukończenie testu multiselectoraz sprawią, że rekrutacja do policji stanie się czymś prostym.

Zostaw Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Why ask?