Multiselect – testy psychologiczne do policji.

Jest wiele opinii o policjantach, lecz nikt nie zaprzeczy, że praca w policji pomimo swoich zalet jest trudna, a testy do policji jeszcze trudniejsze.

Testy do policji obejmują 4 główne etapy:

– Testy sprawności fizycznej (TSF)

– Test wiedzy

– Multiselect (testy psychologiczne)

– Rozmowa kwalifikacyjna

Test sprawności fizycznej, wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna są punktowane, natomiast multiselect jest testem, który trzeba zaliczyć aby ukończyć pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne i cieszyć się pracą w policji.

Multiselect – jak zaliczyć najważniejszy etap.

Multiselect policja wykorzystuje aby sprawdzić kandydata pod kątem psychologicznym, są to testy psychologiczne, którym poddawany jest każdy kandydat w procesie rekrutacji na policjanta.

Test multiselect sprawdza aspekty osobowości u kandydata między innymi: inteligencje, umiejętność radzenia sobie z problemami i stresem, umiejętność pracy w zespole, podejście do pracy kandydata, stabilność emocjonalną oraz cechy charakteru.

W 2022 roku multiselect obejmuje:

– testy sprawdzające podzielność uwagi oraz spostrzegawczość

– test osobowości

– testy osobowości wykonywane na papierze

– rozmowę z psychologiem

Wszystko to w celu sprawdzenia, czy kandydat nadaje się do pracy w policji.

Testy sprawdzające podzielność uwagi oraz spostrzegawczość

Testy te nie są najważniejszym etapem testu multiselectsą wykonywane na komputerze w formie gier zręcznościowych, testów na podzielność uwagi oraz zadań matematycznych.

Test osobowości

Jest to zdecydowanie największy i najważniejszy test, który obejmuje multiselect Składa się on ze 100 twierdzeń dotyczących naszego charakteru, cech, zainteresowań i innych ważnych elementów dotyczących naszej osobowości. W teście musimy decydować, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, bądź fałszywe. Test osobowości wykonywany jest na komputerze i jest najtrudniejszym z testów.

Testy osobowości wykonywane na papierze

Ich zadaniem jest określenie inteligencji kandydata oraz zmierzenie natężenia określonych cech charakteru. Istnieją odpowiednie kursy, które potrafią uzyskać nam lepszy wynik w teście multiselect z obu testów osobowości.

Rozmowa z psychologiem

Jest to ostatni etap testu multiselectktóry decyduje o wyniku całego testy oraz rekrutacji do policjiPsycholog po sprawdzeniu testów przeprowadza z nami wywiad w czasie którego stara się określić twoją motywacje do pracy w policji oraz wpływ twojej osobowości na pracę.

Po zdaniu czterech etapów test multiselect zostanie zaliczony, a ostatnim etapem jaki pozostaje będzie rozmowa kwalifikacyjna. Warto poszukać w Internecie różnych kursów, które zwiększą naszą szanse na pomyślne ukończenie testu multiselectoraz sprawią, że rekrutacja do policji stanie się czymś prostym.

Leave a Comment